ברוכים הבאים לאתר המכירות החדש של צ'יטורי

       1 כלל
    1.1 אתר צ'יטורי (להלן: האתר) שפותח ומופעל ע" צ'יטורי (להלן: החברה)
    1.2 האתר משמש להזמנת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט ,אתר מכירות לקניה מאובטחת ומאושרת על ידי חברת האשראי.
    1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה
    1.4 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
    1.5 גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון,לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש של רכישה באתר.
      2. אחריות 
   2.1 רוב המוצרים שלנו מיובאים על ידינו ועוברים בדיקה קפדנית לפני העלאתם לאתר.
   2.2  אחריות מלאה  על המוצרים הם 6 חודשים מיום הקניה לפגמים ביצור .
2.2.1 אחריות על כלי נגינה אקוסטיים יחולו רק על מפתחות כיוון המיתרים וגשרים. לתקופה של שנה מיום הקניה
   2.3  אחריות לא תחול במקרים הבאים:
2.3.1  קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש שבר שנגרם  בשל רשלנות או בזדון או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות.   
2.3.2  הזנחה של המחזיק במוצראו תקינות השקעים / חיבורים, פגיעות ברק, כוח עליון, תאונה. 
2.3.3  הרכבה לקויה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן והיבואן "צ'יטורי ".
2.3.4  טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידי "צ'יטורי " .
2.3.5  אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה  מפעולתו או אי פעולתו של המוצר.
   2.4  החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמתולא תהיה לך כל טענה,תביעה
          ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.  כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה
          מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמןהחברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
   2.5  המידע, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם באתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS-IS"),בלא כל התחייבות.
          החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים,השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם,
          לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה. יחד עם זאת,
          החברה נוקטת בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הנו אמין וכי  במקרים בהם 
תתגלינה טעויות במידע,
          המידע יתוקן באופן מיידי בשום אופן ו/או נסיבות לא תחול על  החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר,
          עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאיו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
          דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר,
          בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע,  מוצר, שירות וגרפיקה נלווית
          שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת  מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין
          בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

      3  רכישה והזמנת מוצרים
   3.1  למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
          לכן על מנת לבצע רכישה  יש למסור את כל הפרטים הנדרשים למוקד ההזמנות שלנו, כולל טלפון בבית/משרד.
  3.2  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת  ההזמנה,(ללא פרטי האשראי)  כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה.
3.2.1  החברה מתחייבת שלא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.
  3.3  החברה מקדישה משאבים  אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
         עם זאת לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט על כן  הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות,תקלות ו/אושיבושים כאמור
  3.4  השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה
         וכן בכך  שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך.   
  3.5  במקרה בו אזל המוצר מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע ללקוח בתוך יום עסקים אחד על כך שיתכנו עיכובים באספקת הסחורה.
         ללקוח תינתן האפשרות לבחור להמתין למוצרלבחור במוצר אחר במקום המוצר החסר או לבטל את הזמנה.
  3.6  הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  3.7  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  3.8 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות                         האשרי במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת                                       ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי,אנו רואים את העסקה כמבוטלת.
    4. הספקת מוצרים
 4.1  אנו בחברת "צ'יטורי" עושים מאמצים רבים על מנת להוציא משלוחים לאחר אישור ההזמנה במהירות המירבית.                    
4.2  זמן טיפול בהזמנה שהתקבלה הוא 2-3 ימי עסקים ,בתנאי שאושרה העסקה בחברת האשראי,
והלקוח אישר את פרטי ההזמנה ופרטיו האישיים (שם ושם משפחה,כתובת משלוח ומספר טלפון).
 4.3  בעת קבלת הסחורה, חייב בעל הכרטיס להציג את תעודת הזהות ואת כרטיס האשראי ע"מ לאמת את זהות הרוכש.
 4.4  אינה אחראית על כל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, כוח עליון וכיו"ב
 4.6  דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, הובלה הדורשת כוח אדם נוסף
        ו/או אמצעים 
מיוחדים ו/או הובלה מיוחדת מעכשיו לעכשיו אשר סוכמה עם הלקוח.
  4.7 במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל  צ'יטורי תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
   5. מדיניות החזרת מוצרים  
 5.1 מדיניות החזרת מוצרים ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
 5.2 ביטול עיסקה יתבצע תוך 14 ימים, מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
 5.3 דמי ביטול : 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. אם בעקבות ביטול עסקה,
       חברת האשראי גבתה מהעוסק תשלום עבור ביטולה,העוסק יכול לחייב את הצרכן.
 5.2 דמי הביטול יחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששילם הצרכן לרבות דמי הובלה לבית הצרכן.
       ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למשרדי החברה.
       על המוצר עצמו להגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-14 יום מקבלת ההודעה על ביטול העסקה.
       חוק הגנה הצרכן לכלי נגינה

 5.3 במקרה של רכישה בחנות – על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אין לצרכן זכות לבטל עסקה לרכישת כלי נגינה,
        אלא אם כלי הנגינה ארוז באריזה מקורית שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן כלי הנגינה לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.
        לכן, במקרה של רכישה בחנות יחולו תנאי מדיניות החזרת המוצרים אשר חייבת להיות מוצגת במקום בולט בסמוך לקופה.
 5.4 במקרה של רכישה במכר מרחוק – יש לצרכן זכות לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום מקבלת כלי הנגינה או טופס הגילוי לפי המאוחר בתנאי שכלי הנגינה לא יוצר לפי מידות או דרישות מיוחדות ולא מדובר בטובין                         פסידים.
5.5  דעבכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר
, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית,
        שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/
או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר
        תקנון זה נתון לשינוי בכל עת עפ"י דעתה של החברה.
        האמור בתקנון זה  מתייחס באופן שווה לבני שני המינים  והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
6  זמני משלוחים
6.1  משלוחי צ'יטה לנקודות איסוף רק למיתרים ואביזרים קטנים מאוד
6.2 משלוחי צ'יטה מהירים  עד 3 ימי עסקים ( חוץ מאילת והשומרון )( ולא כולל ימי טיפול )
   נקודות הפצה של צ'יטה 
6.3 איסוף עצמי בתאום מראש בלבד.
     קניה מהנה, צוות חברת